Ondertussen ….

Zitten ze bij MW3 ook niet stil, zie MW3 news